Dotační programy Královéhradeckého kraje na rok 2015

Vyhlášení dotačních programů vychází ze základních dokumentů Královéhradeckého kraje. Podmínky jednotlivých dotačních programů a základní dokumenty jsou zveřejňovány postupně na krajském dotačním portále http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/. V současné době zde najdete podmínky pro dotační oblasti Volnočasové aktivity, Kultura a památková péče, Program obnovy venkova a Sport a tělovýchova.

Pro oblast volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy je na 1. prosince 2014 připraven seminář, který upozorní na novinky a změny v dotačních programech roku 2015 v této oblasti. Pozvánka na seminář a informace o něj jsou zde.

Termíny lhůt pro podávání žádostí:

 

 

 

Kód

 

 

 

Název dotační oblasti

 

 

 

Lhůta pro podávání žádostí

 

POV

Program obnovy venkova

10. 11. – 12. 12. 2014

SMR

Volnočasové aktivity

11. 11. – 18. 12 2014

SPT

Sport a tělovýchova

11. 11. – 18. 12. 2014

KPG

Kultura a památková péče

14. 11. 2014 – 21. 1. 2015

CRG

Cestovní ruch

5. 1. – 5. 2. 2015

RRD

Regionální rozvoj

5. 1. – 5. 2. 2015

SMV

Vzdělávání

3. 2. – 9. 4. 2015

SMP

Prevence rizikového chování

3. 2. – 9. 4. 2015

ZPD

Životní prostředí a zemědělství

28. 2. – 31. 3. 2015