Pozvánka na seminář

Přednášející:

            Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.

odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací │oddělení krajských dotací

vedoucí oddělení krajských dotací

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Ing. Michaela Brožová

       Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

       Odbor metodického řízení programu a monitoringu

       Úsek kontroly a nesrovnalostí

       Zdeněk Hefka

        Dlouholetá práce v přeshraniční spolupráci s Polskem – praktické příklady navazování kontaktů ČR-PL

        Česko polská spolupráce, obchod, reklama.

       Ing. Jiří Kmoníček

      Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.

 

Pozvánka ke stažení ZDE