Členové MAS jednohlasně rozhodli o rozšíření území

Potřetí se již v tomto roce sešli členové naší MAS, aby se zúčastnili valného shromáždění, které má vždy za cíl informovat o aktuální činnosti MAS a připravovaných aktivitách. Zároveň je to také dobrá příležitost pro všechny, jak si navzájem sdělit novinky z různých oblastí a hlavně se setkat. Prostě není nad osobní kontakt.

Nejdůležitějšími body programu bylo tentokrát schválení rozšíření stávajícího území MAS o obec Kuks, která nás sama oslovila s žádostí o přijetí. Po delším vyjednávání se sousední MAS Hradecký venkov, ke které Kuks v minulém programovém období územně patřil, ale hlavně také díky velkému přesvědčení zastupitelů Kuksu, bylo jednohlasně všemi členy rozšíření území schváleno. 

V rámci transformace sdružení na spolek bylo třeba odhlasovat novou podobu stanov, tak jak bude předložena k zápisu na rejstříkový soud. To se také jednohlasně podařilo.

Tímto děkuji všem zúčastněným za aktivní účast na setkání! I díky vzájemným dobrým vztahům, které panují u členů naší MAS mohu konstatovat, že po roce fungování jsme se zařadili (možná i v něčem předběhli) MAS, které v ČR již fungují delší dobu.

Zápis z jednání valného shromáždění ZDE.