Čerpání v programovém období 2007-2013 bude probíhat až do 31.12.2015

 Aktuální přehled výzev je dostupný zde.