Zápis ze setkání Výboru

Minulé úterý 9. 9. 2014 proběhlo setkání rozhodovacího orgánu MAS. Výbor byl seznámen s aktuálním děním, a tím, co MAS dále čeká. Jedním z bodů bylo také navržení termínu pro setkání všech členů MAS Královédvorsko - valného shromáždění. Výbor tak svolává schůzi valného shromáždění na 21. 10. 2014 od 16.30 hodin.

Zápis ze schůze Výboru ke stažení zde.