Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014–2020

Na svém jednání vláda schválila 7 operačních programů: Operační program Zaměstnanost, Operační program Zaměstnanost, Operační program Doprava, Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020, Operační program Životní prostředí 2014–2020, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Program rozvoje venkova 2014–2020 a Operační program Praha – pól růstu České republiky.

Dalším důležitým bodem jednání byla novela zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, která směřuje k posílení informovanosti a ochrany klientů cestovních kanceláří v případě úpadku.

Kabinet Bohuslava Sobotky zároveň pokračoval v diskusi o podobě rozpočtu na příští rok. Bylo schváleno výrazné zvýšení celkových výdajů rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace oproti jejich objemu v roce 2014 a dosud platnému střednědobému výhledu na r. 2015 a 2016. Jedním z hlavních cílů tohoto navýšení prostředků je posílení podpory aplikovaného výzkumu, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v souladu s vládou přijatými strategickými dokumenty.

Výsledky jednání vlády naleznete zde.