Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva MAS Královédvorsko za rok 2013 byla odsouhlasena Výborem MAS dne 19.5.2014. Ke stažení zde.