Norské fondy

Aktuálně je vyhlášena výzva v rámci tzv. „Norských fondů“ (Fondy EHP 2009–2014) na zachování a obnovu nemovitého i movitého kulturního dědictví – tedy zejména zapsaných kulturních památek. Zde naleznete stručný výtah k této výzvě, v rámci které je možné podávat granty do 20. 6. 2014 na obnovu památek nacházejících se na území vaší obce.