Podpora spolkové činnosti - Stolní bodování králíků a drůbeže

V našich končinách je ale daleko méně podobných klubů a spolků, než ve zbytku Evropy. Je zvykem spíše čekat, co kdo pro nás udělá, než se aktivity chopit a začít se starat sám. 

I naše Místní akční skupina Královédvorsko se tedy bude snažit podporovat tyto malé skupiny lidí se společnými zájmy. Už proto, že i malá skupina osob je schopná si vytvořit základy organizační struktury, může se stát sdružením, či jinou právnickou osobou a být tak partnerem MASky pro pořádání různých akcí za pomoci rozvojových fondů evropských i regionálních. Organizací, která by mohla a měla být příkladem všem dalším spolkům na Královédvorsku je

Český svaz chovatelů v Žirči.
Organizace funguje bez přerušení již od roku 1950 a je pořadatelem největší regionální výstavy drobného zvířectva, která se uskutečnila již 57x! 

Není tedy překvapením, že když MAS Královédvorsko vypsala Tréninkovou výzvu na podporu sportovních, kulturních a společenských akcí, tak místní chovatelé byli jedni z prvních, kteří se zúčastnili a pečlivě vyhotovili žádost, se kterou v Tréninkové výzvě uspěli. Drobná podpora ve výši 1500 Kč pomohla s organizací Stolního bodování králíků a dalšího domácího zvířectva. Akce se zúčastnilo 30 až 40 chovatelů a diváků nejen z obcí Královédvorska, ale i z Úpice, Hostiného, Trutnova, Horního Žďáru, Brodu a Jaroměře společně s posuzovateli panem Řídkým ze Studnice a panem Víškem z Tuněchod u Chrudimi.

Stránky Žirečských chovatelů