Rozdáváme 50 000 Kč!!!

Svolaný Výbor MAS Královédvorsko byl ze strany projektových manažerů požádán o navýšení alokované částky v rámci tréninkové výzvy. Na svém jednání, dne 21. 1. 2014, tak Výbor odhlasoval novou částku k rozdělení mezi pořadatele akcí,  a to 50 000 Kč. Samotný výběr žádostí, které by MAS ráda podpořila, proběhně 27.1.2014 od 15:30 hodin, kdy zasedne k nelehkému úkolu hodnotící komise.