Pozvánka na 3. veřejné jednání

Přijďte s námi hledat cesty k navrženým cílům. Pomozte nám určit konkrétní kroky a aktivity k dosažení vizí pro region Královédvorska.