2. setkání pracovní skupiny

Pokud máte zájem AKTIVNĚ se na tvorbě strategie s námi podílet, zveme Vás na 2. setkání pracovní skupiny.
Určíme tématické okruhy, jež se objevily ve SWOT analýze během 2.veřejného jednání  a budeme určovat klíčové faktory rozvoje a navrhovat cíle a opatření, které by měly být součástí strategického plánu. Proběhne tak příprava na 3.veřejné jednání.