VÝZVY MAS PRV


Vyhlášena 10. výzva z Programu rozvoje venkova

4, Duben 2022

Aktuálně vyhlášená výzva z Programu rozvoje venkova podpoří malé a střední podnikatele a vlastníky lesa na Královédvorsku. Celková alokace na výzvu činí 2 358 438 Kč.

Číst více,...

Vyhlášena 9. výzva z Programu rozvoje venkova

16, Březen 2021

MAS Královédvorsko vyhlašuje již 9. výzvu z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 1 350 698 Kč.

Číst více,...

Vyhlášena 8. výzva z Programu rozvoje venkova

4, Červen 2020

MAS Královédvorsko vyhlašuje již 8. výzvu z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 4 085 954 Kč.

Číst více,...

Vyhlášena 5. výzva z Programu rozvoje venkova

28, Červen 2019

Aktuálně vyhlášená výzva z Programu rozvoje venkova podpoří malé a střední podnikatele a vlastníky lesa na Královédvorsku.

Číst více,...

Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova IV

18, Březen 2019

Vyhlašujeme první letošní výzvu z PRV. Týká se zemědělských a nezemědělských podnikatelů, podpory zemědělských produktů a neproduktivních investic v lesích.

Číst více,...

Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova III

7, Červen 2018

Poslední výzvu z Programu rozvoje venkova pro tento rok vyhlašuje MAS od 31.5.2018.

Číst více,...

Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova II

21, Únor 2018

MAS Královédvorsko, z. s. vyhlásilo dne 22. února 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti nezemědělských činností, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a vzdělávací a informační akce v rámci Fichí č. 1, 3, a 4.

Číst více,...

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

10, Leden 2018

Program rozvoje venkova nabízí dotační možnosti nejen pro zemědělce. Chystáme pro Vás během února 2018 vyhlášení této výzvy.

Číst více,...

10 článků