Vyhlášena výzva na ZAMĚSTNANOST

Cílem výzvy je:

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

3.4 Podpora prostupného zaměstnávání

INFORMACE O HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ PO PODANÉ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU + PREZENČNÍ LISTINA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE 31. 1. 2018 + PREZENČNÍ LISTINA

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE - ŽÁDOST O PŘEZKUM

INFORMACE O HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS - výběr projektů

HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Optika Hrubá s.r.o.
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Václav Kulík
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Pod Zvičinou, s.r.o.
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.
HODNOTÍCÍ TABULKA VĚCNÉHO HODNOCENÍ - Pavlína Hamplová

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉHO ORGÁNU MAS KRÁLOVÉDVORSKO (Souhr žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení)
PREZENČNÍ LISTINA Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉHO ORGÁNU

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

VÝZVA

VÝZVA MAS KRÁLOVÉDVORSKO: Zaměstnanost I

Příloha č. 1 Výzvy (Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů)

Příloha č. 2 Výzvy (Popis podporovaných aktivit)

INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE

Základní informace k práci s IS KP14+ 

Návod k založení žádosti

Pokyny k vyplnění žádosti

PRO UCHAZEČE

Pozvánka na seminář pro žadatele

Leták výzvy

Informace pro žadatele (harmonogram na konci brožurky)

Dotazy k aktivitě

Informace k poskytování konzultací