Setkání pracovní skupiny

Ve čtvrtek 9. ledna se opět sešla pracovní skupina složená z aktivních obyvatel území MAS Královédvorsko. Zastoupeni byli běžní občané, zástupci místních samospráv, podnikatelé i neziskový sektor. Hlavním tématem bylo další zpracování SWOT analýzy, kterou jsme společně a za pomocí paní Jolany Šopovové provedli na dřívějším druhém veřejném jednání. 
Účastníci se nejdříve rozdělili do 4 menších skupin a pracovali na jednotlivých oblastech analýzy. Snažili se sloučit stejné a hodně podobné body. Poté mohl každý účastník vybrat v každé oblasti 3-4 podle něho nejdůležitější body.

Dalším úkolem na 3. veřejném jednání bude propojit jednotlivé silné a slabé stránky, pokusit se najít využítí příležitostí a najít možnosti obrany před ohroženími. A to pomocí již jednoznačných kroků, aktivit, nápadů, projektů. Přijďte zapojit na 3. veřejné jednání, které se koná již v úterý 21. ledna opět v salonku hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové.
 

Zde se podívejte na výsledek.