Domů Náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem MAPY.cz  
Hlavička LOGO
 
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého krajePodpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Poslední aktualizace: 21.1.2018
Hlavní foto článku

Program rozvoje venkova nabízí dotační možnosti nejen pro zemědělce. Chystáme pro Vás během února 2018 vyhlášení této výzvy.

OBLAST PODPORY

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

•C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),
•F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
•G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
•I (Ubytování, stravování a pohostinství),
•J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),
•M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),
•N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti),
•P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),
•R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),
•S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb);

MOŽNÍ ŽADATELÉ/ PŘÍJEMCI DOTACE

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci (střední a velké podniky)

DRUH A VÝŠE DOTACE

 Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:

25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky (jen zemědělci)

   35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky (jen zemědělci)

45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky, mikropodniky

 Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit:

Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Režim de minimis projekty musí být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Podporovány jsou pouze investiční výdaje dle definice uvedené v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – doplňující výdaje tvoří max. 30% projektu

4) nákup nemovitosti

Další podmínky:

1) Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a lesnických strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje)

Sdílet přes Facebook      
Vytvořeno: 10.1.2018  -   1182 zobrazení  

Komentáře k článku Napsat komentář   Napsat komentář

 
 
 
 
 
|   © 2013  MAS Královédvorsko   |
| Vytvořil: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss | www.webboss.cz |