Domů Náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem MAPY.cz  
Hlavička LOGO
 
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého krajeVyhlášena výzva ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Poslední aktualizace: 17.5.2018
Hlavní foto článku

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 2. 10. 2017 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ I. Celková alokace pro tuto výzvu činí 5 000 000 Kč.

Věcné zaměření výzvy: Infrastruktura základních škol

Typy podporovaných projektů: 

Aktivita Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - 

Rekonstrukce, pořízení vybavení, modernizace, zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a všeobecně zkvalitnění systému základních škol v regionu. Stavení úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu - rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

ZÁPIS Z VÝBORU - 16. 5. 2018 - na základě výzvy k provedení nápravných opatření

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝZVY - navýšení alokace

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 3 této výzvy

Sdílet přes Facebook      
Vytvořeno: 27.9.2017  -   1516 zobrazení  

Komentáře k článku Napsat komentář   Napsat komentář

 
 
 
 
 
|   © 2013  MAS Královédvorsko   |
| Vytvořil: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss | www.webboss.cz |