Domů Náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem MAPY.cz  
Hlavička LOGO
 
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého krajeJednotná žádost

Poslední aktualizace: 11.5.2015
Hlavní foto článku

Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Příjem žádostí:

 • Do 15.5.2015.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec, který obhospodařuje půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Typy podporovaných projektů:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS)
 • Greening
 • Platba pro mladé zemědělce
 • Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
 • Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
  • Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
  • Produkce konzumních brambor
  • Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
  • Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
  • Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
  • Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
  • Produkce chmele
  • Produkce cukrové řepy
  • Produkce bílkovinných plodin
  • Chov telete masného typu
  • Chov krávy chované v systému chovu s TPM
  • Chov bahnice nebo chov kozy
 • Méně příznivé oblasti (LFA)
 • Natura 2000 na zemědělské půdě
 • Agroenvironmentálně-klimatické operace
 • Ekologické zemědělství
 • Agroenvironmentání opatření 2007-13
 • Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)

Forma a výše podpory:

 • Neuvedeno.

Specifika a omezení:

 • V rámci Jednotné žádosti mohou zemědělci zažádat také o přechodnou vnitrostátní podporu z národního rozpočtu na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, chov ovcí, koz a masných krav.
Sdílet přes Facebook      
Vytvořeno: 11.5.2015  -   5663 zobrazení  

Komentáře k článku Napsat komentář   Napsat komentář

 
 
 
 
 
|   © 2013  MAS Královédvorsko   |
| Vytvořil: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss | www.webboss.cz |