Domů Náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem MAPY.cz  
Hlavička LOGO
 
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje56. výzva z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Poslední aktualizace: 10.5.2015
Hlavní foto článku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení výzvy je 22. 5. 2015 ve 13,00 hodin.
 • Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení zásilky, nikoliv datum a čas odeslání.

Příjemci podpory:

 •  Základní školy zapsané ve školském rejstříku a se sídlem mimo hlavní město Prahu.
 •  Střední školy zapsané ve školském rejstříku a se sídlem mimo hlavní město Prahu.

Typy podporovaných projektů:

Šablony klíčových aktivit:

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
 • Stínovaní (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Forma a výše podpory:

 •  Účelová dotace ve výši 100%.
 • Minimální výše podpory je 200 000 Kč.
 • Maximální výše podpory je 1 000 000 Kč.
 • Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Doba trvání individuálních projektů je 2-6 měsíců.
 • Zahájení realizace projektů je možné od 1.7.2015.
 • Projekty musí být ukončeny nejpozději do 31.12.2015.
 • Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.
Sdílet přes Facebook      
Vytvořeno: 10.5.2015  -   4615 zobrazení  

Komentáře k článku Napsat komentář   Napsat komentář

 
 
 
 
 
|   © 2013  MAS Královédvorsko   |
| Vytvořil: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss | www.webboss.cz |