Domů Náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem MAPY.cz  
Hlavička LOGO
 
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého krajeMŽP Národní program Životní prostředí – Odpady, staré zátěže, environmentální rizika

Poslední aktualizace: 10.5.2015
Hlavní foto článku

Cílem programu je odstranění a rekultivace nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží – sanace havarijních stavů. Budou podporovány projekty jako minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí, minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

Příjem žádostí:

 • 1. kolo – příjem projektových námětů: od 14. 4. 2015 do 14. 5. 2015 do 12:00 hodin.
 • 2. kolo – příjem žádostí o podporu: od 27. 5. 2015 do 27. 7. 2015 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Města  a obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí.
 • Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.
 • Akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie.
 • Způsobilé výdaje jsou: služby, dodávky a drobné stavební práce související s odborným odstraněním uložených odpadů a závadných látek, projektová příprava včetně odborného posouzení se znaleckou doložkou, odborný dozor.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 100 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory je stanovena na 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány do 6 měsíců od podpisu Smlouvy, nejzazší doba pro dokončení projektu je do 30. 5. 2017.

Doplňující informace:

 • Žádost se vyplňuje na předepsaném formuláři. Žádosti je nutné doručit prostřednictvím pošty nebo osobně do podatelny SFŽP, případně datovou zprávou.
Sdílet přes Facebook      
Vytvořeno: 10.5.2015  -   3696 zobrazení  

Komentáře k článku Napsat komentář   Napsat komentář

 
 
 
 
 
|   © 2013  MAS Královédvorsko   |
| Vytvořil: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss | www.webboss.cz |